Marhule sušené 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 66,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,69
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,67
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,95