Jogurt Rajo nízkotučný 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 4,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,43
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,04
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 232,56