Jogurt probija 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 15,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,51
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,15
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 66,23