Jogurt ovocný Linessa 0,1% 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 19,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,95
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,2
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 51,28