Jogurt jahodový 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 10,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,07
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,11
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 93,46