Jogurt biely nízkotučný 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 6,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,63
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,06
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 158,73