Tofu 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 1,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,15
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,02
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 666,67