Tavené syry 30% -40% t.v.s. priemerne 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 0,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,08
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,01
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 1250