Štíhla a vo forme Veselá krava 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 5,12
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,51
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,05
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 195,31