Figy sušené 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 52,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,29
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,53
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 18,9