Syr Lučina Jogurtína 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 3,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,36
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,04
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 277,78