Primátor 45% t.v.s. 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 2,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,22
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,02
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 454,55