Polotvrdý syr - Mini Babybel Veselá krava 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 0,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,02
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 5000