Olešnický tvaroh premium 230g 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 3,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,37
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,04
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 270,27