Lučina s príchuťou lososa 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 2,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,26
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,03
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 384,62