Eidam 45% t.v.s. 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 0,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,09
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,01
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 1111,11