Čedar 50% t.v.s. 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 2,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,28
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,03
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 357,14