Pomaranče 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 11,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,17
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,12
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 85,47