Med (1 ks) 20 gramov

Priemerné sacharidy v g: 15
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,75
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 13,33