Kečup 50 gramov

Priemerné sacharidy v g: 10
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,2
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 50