Chlieb 50 gramov

Priemerné sacharidy v g: 25
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,5
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 20