Knedľa 160 gramov

Priemerné sacharidy v g: 65
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,41
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 24,62