Dusená ryža 150 gramov

Priemerné sacharidy v g: 35
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,23
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 42,86