Varené zemiaky 200 gramov

Priemerné sacharidy v g: 30
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,15
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 66,67