Francúzske zemiaky 250 gramov

Priemerné sacharidy v g: 50
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,2
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 50