Čiernohorský bravčový rezeň (bez prílohy) 150 gramov

Priemerné sacharidy v g: 20
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,13
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 75