Zbojnícka ihla (mäso, slanina, klobása, bez prílohy) 200 gramov

Priemerné sacharidy v g: 0
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: #DELENIENULOU!