Bryndzové halušky so slaninou 300 gramov

Priemerné sacharidy v g: 40
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,13
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 75