Zabíjačkový tanier (jaternica, klobása, údené mäso, bez prílohy) 170 gramov

Priemerné sacharidy v g: 5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,03
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 340