Údená krkovička, kapusta, knedľa (100 g, 150 g, 160 g) 160 gramov

Priemerné sacharidy v g: 65
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,65
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 15,38