Kiwi 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 9,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,91
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,09
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 109,89