Vanilkový cukor 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 98,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 9,85
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,99
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 10,15