Cukor biely, hnedý 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 95
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 9,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,95
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 10,53