Grapefruit 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 9,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,96
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,1
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 104,17