Promix T 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 88
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,88
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 11,36