Promix Forte 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 87,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,77
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,88
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 11,4