Promix CH-špeciál 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 82,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,25
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,83
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 12,12