Farina 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 86,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,63
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,86
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 11,59