Mix C 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 83,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,38
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,84
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 11,93