MIX B 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 76,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,68
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,77
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 13,02