Vlašské orechy 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 14,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,46
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,15
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 68,49