Pistácie 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 17,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,71
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,17
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 58,48