Fíky čerstvé 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 9,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,95
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,1
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 105,26