Lieskové oriešky 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 10,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,09
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,11
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 91,74