Gaštany 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 41,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,11
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,41
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 24,33