Arašidy 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 23,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,36
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,24
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 42,37