Huby sušené - priemer 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 41,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,14
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,41
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 24,15