Hliva ustricová sušená 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 50,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,02
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,5
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 19,92