Fazuľa mungo 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 35,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,56
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,36
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 28,09