Fazuľa 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 61,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,16
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,62
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,23